KÖNYVEK, TANULMÁNYOK, SZAKMAI CIKKEK, MÉDIAMEGJELENÉSEKPublikációk

Az érzelmi intelligencia témakörében
bt_bb_section_bottom_section_coverage_image
Z-PRESS KIADÓ, 2014.

Érzelmi intelligencia a szervezetben
és a képzésben

Az érzelmi intelligencia egyaránt fontos munkában és a magánszférában is, gyakorlatilag az egész életünket meghatározza és a fejlesztése, fejlődése kisgyermekkortól életünk végéig tart. Jelentősen előmozdítja a munka hatékonyságát, a személyes kapcsolatok minőségét, a munkahely és a magánszféra egyensúlyának kialakítását, megőrzését. Fontos szerepe tölt be a mindennapi kihívásokkal való megküzdésben. A könyv részletesen vázolja az érzelmi intelligencia elméletét, melynek gyakorlati alkalmazásához a 29 gyakorlatból álló gyűjtemény egészít ki. A gyakorlatok gazdag instrukciókkal, űrlapokkal segítik az egyéni és csoportos felhasználást.

ISBN: 9789639493728
Balázs László - Érzelmi intelligencia a szervezetben és a képzésben könyv
László Balázs - Organizational culture and emotional intelligence in school
LAP LAMBERT ACADEMIC PUBLISHING, 2015.

Organizational culture
and emotional intelligence in school

The study of the social psychological aspects of organizations has been underway for a few decades. Research has centered on the study of the performance, efficiency, and determinant features of economic organizations. Their results inspired several studies in the 21st century that explored the organizational psychology of public educational institutions, with special emphasis on the relationship between the efficiency of the organization in the light of student success, the idiosyncrasies of the organization, and academic efficiency. This book offers an in-depth analysis of organizational culture focusing on the relationship between individual characteristics such as emotional intelligence and conflict management strategies, and the specific features of organizational culture. The study pays special attention to whether there exists a direct relationship between the emotional intelligence patterns of the members of the organization, in this case the faculty, and the culture of the organization. Results prove that there is both direct and indirect relationship between the nature of organizational culture and emotional intelligence.

ISBN-10: 3659453099
bt_bb_section_bottom_section_coverage_image
Z-PRESS KIADÓ, 2014.

Érzelmi intelligencia a szervezetben
és a képzésben

Az érzelmi intelligencia egyaránt fontos munkában és a magánszférában is, gyakorlatilag az egész életünket meghatározza és a fejlesztése, fejlődése kisgyermekkortól életünk végéig tart. Jelentősen előmozdítja a munka hatékonyságát, a személyes kapcsolatok minőségét, a munkahely és a magánszféra egyensúlyának kialakítását, megőrzését. Fontos szerepe tölt be a mindennapi kihívásokkal való megküzdésben. A könyv részletesen vázolja az érzelmi intelligencia elméletét, melynek gyakorlati alkalmazásához a 29 gyakorlatból álló gyűjtemény egészít ki. A gyakorlatok gazdag instrukciókkal, űrlapokkal segítik az egyéni és csoportos felhasználást.

ISBN: 9789639493728
Balázs László - Érzelmi intelligencia a szervezetben és a képzésben könyv
LAP LAMBERT ACADEMIC PUBLISHING, 2015.

Organizational culture
and emotional intelligence in school

The study of the social psychological aspects of organizations has been underway for a few decades. Research has centered on the study of the performance, efficiency, and determinant features of economic organizations. Their results inspired several studies in the 21st century that explored the organizational psychology of public educational institutions, with special emphasis on the relationship between the efficiency of the organization in the light of student success, the idiosyncrasies of the organization, and academic efficiency. This book offers an in-depth analysis of organizational culture focusing on the relationship between individual characteristics such as emotional intelligence and conflict management strategies, and the specific features of organizational culture. The study pays special attention to whether there exists a direct relationship between the emotional intelligence patterns of the members of the organization, in this case the faculty, and the culture of the organization. Results prove that there is both direct and indirect relationship between the nature of organizational culture and emotional intelligence.

ISBN-10: 3659453099
László Balázs - Organizational culture and emotional intelligence in school
bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

AZ ÉRZELMI INTELLIGENCIA KUTATÁSATanulmányok, tudományos és szakmai cikkek

Az érzelmi intelligencia szerepe a kommunikációs készségfejlesztésben

A tanulmányban az érzelmi intelligencia szerepére világítok rá a kommunikációs készségfejlesztésben. Ismertetem az érzelmi intelligencia meghatározását, hatását az oktatás-nevelés folyamatában, valamint bemutatok egy olyan modellt, mely alátámasztja, és kiindulópontot ad az érzelmi intelligencia fejlesztésén alapuló kommunikációs készségfejlesztéshez.

Az érzelmi intelligencia szerepe a társas hálózatok alakulásában

A tanulmány egy átfogó vizsgálat részeredményeit mutatja be. Arra a kérdésre keresi a választ, hogy az egyén társas hálózatban elfoglalt helyét miként, milyen mértékben befolyásolja az érzelmi intelligenciája. Az eredmények szignifikáns együttjárást mutatnak a megkérdezettek szociometriai indexei és az adott egyén érzelmi intelligencia mintázatának milyensége között.

A szervezeti kultúra és az érzelmi intelligencia kölcsönkapcsolatának vizsgálata az iskolában

Doktori disszertáció, PTE – BTK, Pszichológia Doktori Iskola, Alkalmazott Pszichológia Doktori Program, Pécs, 2013.

Az érzelmi intelligencia és a konfliktuskezelési mintázatok kapcsolódási lehetőségei

Az érzelmi intelligencia jelentős szerepet játszik a konfliktushelyzetek kezelésében. Az összefüggések feltárása és bemutatása empirikus vizsgálat segítségével történt.

Kísérletek az érzelmi intelligencia és a szervezeti kultúra kapcsolatának vizsgálatára

Az érzelmi intelligencia és a szervezeti kultúra kapcsolatának körvonalazása eddig publikált munkák segítségével.

Az érzelmi intelligencia szerepe a kultúrába ágyazott konfliktuskezelési mintázatokban

A kulturális különbségekből fakadó konfliktusokat a konfliktusban részt vevő emberek az egyes kultúrákra jellemző konfliktuskezelési mintákkal oldják meg.

Study of emotional intelligence patterns with teachers working in public education

A szervezeti kultúra hosszú távon befolyásolja az egyén érzelmi intelligenciájának alakulását, és fordítva. A vizsgálatban 26 iskola több mint 500 pedagógusa vett részt.

Szervezeti kultúra és érzelmi intelligencia központú szervezetfejlesztési folyamatok egy felsőoktatási intézményben

Tanulmányunk egy vidéki főiskola programja köré épül. A főiskola hallgató-, és tanulásközpontú szemléletváltás révén segít megelőzni a hallgatók lemorzsolódását.

Érzelmi intelligencia mintázatok vizsgálata a közoktatási intézmények vezetőinél

A tanulmány bemutatja a vezetőket érzelmi intelligenciájuk alapján kategorizáló megközelítéseket, a közoktatási intézmények vezetőit jellemző mintákat. A vezető ÉI mintázata, és a szervezeti kultúra közötti kapcsolatot vizsgálja.

Érzelmi intelligencia szerepe a képzés folyamatában

Az érzelmi intelligencia szerepe az oktatás-nevelés folyamatában és az érzelmi intelligencia fejlesztésének lehetősége az iskolában.

AZ ÉRZELMI INTELLIGENCIÁRÓLMédiamegjelenések

Interjúk, újságcikkek, rádióbeszélgetések
2016. FEBRUÁR 6., DUNAÚJVÁROSI HÍRLAP

Adjunk időt a megéléséhez

Az érzelmi intelligenciáról, a konfliktuskezelésről és a boldogságról beszélgetett velem Szente Tünde.
2014. SZEPTEMBER, KOKTÉL MAGAZIN

Érzelmi intelligencia a szervezetben

A Heves megyei Koktél magazin a vezetők érzelmi intelligenciájáról kérdezett.
2014. NOVEMBER 7., DUNAÚJVÁROS KÖZÉLETI HETILAP

A világháló a legnagyobb közösségi tér

Érzelmi intelligencia a szervezetben és a képzésben c. könyvem országos könyvbemutatója alkalmából készített velem interjút Pálinkás István.
2016. ÁPRILIS, DUNAFERR MAGAZIN

Az érzelmek kordában tartása

Az érzelmek kordában tartásáról és a szervezeti sikeresség összefüggéseiről készült cikkben szakértőként működtem közre.
2016. MÁJUS, DUNAFERR MAGAZIN

Önérvényesítés és/vagy együttműködés?

Dunaferr Magazin 2016. év májusi számában jelent meg Szente Tünde írása, melynek elkészítésében részt vállaltam.
2016. OKTÓBER, LELKIZÓNA BLOG

Az érzelmi intelligencia és fejlesztési lehetőségei

Az érzelmi intelligencia fogalmáról, fejlesztési lehetőségeiről beszélgettünk Úr Anitával a Lelkizóna blog egyik szerzőjével.
2014. JÚLIUS, EURÓPAI IFJÚSÁGI PORTÁL

Kulcs önmagunkhoz

Az Európai Ifjúság Portálon jelent meg az az interjú, melyben az érzelmi intelligencia tartalmáról, fejlesztési lehetőségeiről, valamint az európai és hazai viszonyokról kérdeztek.
2014. JÚNIUS 4., SZENT ISTVÁN RÁDIÓ

Az érzelmi intelligencia a szervezetben és a képzésben

A könyv megjelenéséről Bérczessy Andrással, a Szent István Rádió főszerkesztőjével beszélgettünk. Az interjú a Magyar Katolikus Rádióban is hallható volt.
https://eifejlesztes.hu/wp-content/uploads/2020/06/eq-jelentosege-fejlesztesi-iranyvonalai-radiobeszelgetes.jpg
2014. SZEPTEMBER 25., SKY FM

Az érzelmi intelligencia jelentősége, fejlesztési irányvonalai

Ábry Zoltánnal (Koktél Magazin) és Szabó Gáborral (Sky.fm) beszélgettem az érzelmi intelligencia jelentőségéről, fejlesztési irányvonalairól.
https://eifejlesztes.hu/wp-content/uploads/2020/06/eq-szervezetekben-betoltott-szerepe-radiobeszelgetes.jpg
2015. JÚLIUS 31., LÁNCHÍD RÁDIÓ, KALAUZ

Az érzelmi intelligencia szervezetekben betöltött szerepe

Az érzelmi intelligencia szervezetekben betöltött szerepéről kérdezett Kovács Anita a Lánchíd Rádió Kalauz című műsorának vezetője.

MÁS TÉMAKÖRBEN ÍROTTTovábbi publikációim

Az alábbi gombokra kattintva megtekintheti teljes publikációs jegyzékemet,
illetve elérheti és letöltheti további tanulmányaimat, cikkeimet, kutatásaimat:
bt_bb_section_top_section_coverage_image