AZ ÉRZELMI INTELLIGENCIA FEJLESZTÉSÉNEK CÉLJAMódszertan

Működésünk, viselkedésünk legnagyobb motivációját és olykor legnagyobb gátját érzelmeink jelentik. Minden cselekedetünket áthatja az aktuális környezethez, eseményhez, személyekhez fűződő viszonyunk, a gondolatainkat kísérő érzelmeink. Az érzelmeink által mutatott iránynak megfelelően döntünk arról, hogy milyen döntéseket hozunk, milyen viselkedésformákat valósítunk meg.

Az érzelmi intelligencia fejlesztése nem jelent mást, mint
– annak tudatosítását, hogy miként hatnak érzelmeink a gondolatainkra, cselekedeteinkre.
– annak megtapasztalását, hogy miként vehetjük át a tudatos irányítást a cselekedeteink felett, hozhatjuk meg azokat a döntéseket, melyeket korábban tényként és nem döntési helyzetként éltünk meg.
– megérteni és megtapasztalni azt, hogy ki vagyok én és hol kezdődik a másik fél, megérteni az érzelmi határokat egymás között.
– képessé válni arra, hogy átérezzük és kezeljük a másik fél érzéseiből nyert információkat.

Az érzelmi intelligencia fejlesztésének meghatározó tényezői:
(a megtekintéshez kattintson az ábrára)

Az érzelmi intelligencia alakulását befolyásoló tényezők
bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

A FEJLESZTÉSEK SORÁN ALKALMAZOTTEszközök és technikák

– Wingwave – stresszkezelés
– Integrative Core Dynamics
– Kommunikációs technikák
– Légzéstechnikák
– Embodiment
– Csoportdinamika

https://eifejlesztes.hu/wp-content/uploads/2020/06/wingwave-coaching.jpg

TESTI, KOGNITÍV ÉS ÉRZELMI FELDOLGOZÁSCoaching

Közös munkánk során érzelmi, értelmi és testi szinten egyaránt dolgozunk a meghatározott cél elérése érdekében. Hiszen érzelmi reakciónk alapját a testünk képezi, így a test, elme és szív együttes bevonása nélkül nem tud végbe menni a tartós változás.

Célt azzal érünk, ha a résztvevők megtanulják felismerni és értelmezni a testük jeleit. Ez hozzáférést biztosít a számukra az érzelmeikhez és lehetőséget nyújt számukra azok tudatosítására, elfogadására és elengedésére is.

EMBODIMENT ALAPÚ CSOPORTDINAMIKA ALKALMAZÁSATréning

A tréningek szervezésének első lépése az igény pontos megfogalmazása, melyhez igazodva az adott problémakörre egyedi megoldási javaslatokat dolgozok ki.

A vezető és a résztvevők együttes munkája során nagy hangsúlyt fektetünk a tiszta kommunikációs helyzetek megteremtésére, a csoporttagok érzelmi, értelmi és testi tapasztalatokban való gazdagítására, az együttműködés erősítésére. Az embodiment alapú csoportdinamika alkalmazása játékos gyakorlatokon keresztül valósul meg.

bt_bb_section_top_section_coverage_image