Érzelmi intelligencia
és hatékonyság

Az érzelmi intelligencia fejlesztése egy hosszabb távon is gyümölcsöző befektetés, mely lehetővé teszi, hogy a rohanó világban úgy segítsük elő a sikerességet, hogy egy pillanatra önmagunkra és a kollégákra figyelünk.

Értse meg és fejezze ki érzelmeit!

“Minden ember legmélyebb érzelmi szükséglete, hogy szeressen és viszontszeressék. Ha érezzük mások szeretetét, képessé válunk a bennünk rejlő lehetőségek kibontakozására, ennek hiányában azonban csupán a túlélésért küzdünk.” (Gary Chapman)

Az inspiráció és a boldogság
belülről fakad

„Nem az a tény tesz boldoggá, hogy mid van, ki vagy, hol vagy, mit csinálsz – csakis az, hogy mit gondolsz minderről.” (Dale Carnegie)

Érzelmi intelligencia és hatékonyság

Az érzelmi intelligencia fejlesztése egy hosszabb távon is gyümölcsöző befektetés, mely lehetővé teszi, hogy a rohanó világban úgy segítsük elő a sikerességet, hogy egy pillanatra önmagunkra és a kollégákra figyelünk.

Értse meg és fejezze ki érzelmeit!

“Minden ember legmélyebb érzelmi szükséglete, hogy szeressen és viszontszeressék. Ha érezzük mások szeretetét, képessé válunk a bennünk rejlő lehetőségek kibontakozására, ennek hiányában azonban csupán a túlélésért küzdünk.” (Gary Chapman)

Az inspiráció és a boldogság belülről fakad

„Nem az a tény tesz boldoggá, hogy mid van, ki vagy, hol vagy, mit csinálsz – csakis az, hogy mit gondolsz minderről.” (Dale Carnegie)

Érzelmi intelligencia és hatékonyság

Az érzelmi intelligencia fejlesztése egy hosszabb távon is gyümölcsöző befektetés, mely lehetővé teszi, hogy a rohanó világban úgy segítsük elő a sikerességet, hogy egy pillanatra önmagunkra és a kollégákra figyelünk.

Értse meg és fejezze ki érzelmeit!

“Minden ember legmélyebb érzelmi szükséglete, hogy szeressen és viszontszeressék. Ha érezzük mások szeretetét, képessé válunk a bennünk rejlő lehetőségek kibontakozására, ennek hiányában azonban csupán a túlélésért küzdünk.” (Gary Chapman)

Az inspiráció és a boldogság belülről fakad

„Nem az a tény tesz boldoggá, hogy mid van, ki vagy, hol vagy, mit csinálsz – csakis az, hogy mit gondolsz minderről.” (Dale Carnegie)

Érzelmi intelligencia és hatékonyság

Értse meg és fejezze ki érzelmeit!

Az inspiráció és a boldogság belülről fakad

Érzelmi intelligencia
a szervezetben és a képzésben

Az érzelmi intelligencia egyaránt fontos munkában és a magánszférában is, gyakorlatilag az egész életünket meghatározza és a fejlesztése, fejlődése kisgyermekkortól életünk végéig tart. Jelentősen előmozdítja a munka hatékonyságát, a személyes kapcsolatok minőségét, a munkahely és a magánszféra egyensúlyának kialakítását, megőrzését. Fontos szerepe tölt be a mindennapi kihívásokkal való megküzdésben. A könyv részletesen vázolja az érzelmi intelligencia elméletét, melynek gyakorlati alkalmazásához a 29 gyakorlatból álló gyűjtemény egészít ki. A gyakorlatok gazdag instrukciókkal, űrlapokkal segítik az egyéni és csoportos felhasználást.

Érzelmi intelligencia
a szervezetben és a képzésben

Az érzelmi intelligencia egyaránt fontos munkában és a magánszférában is, gyakorlatilag az egész életünket meghatározza és a fejlesztése, fejlődése kisgyermekkortól életünk végéig tart. Jelentősen előmozdítja a munka hatékonyságát, a személyes kapcsolatok minőségét, a munkahely és a magánszféra egyensúlyának kialakítását, megőrzését. Fontos szerepe tölt be a mindennapi kihívásokkal való megküzdésben. A könyv részletesen vázolja az érzelmi intelligencia elméletét, melynek gyakorlati alkalmazásához a 29 gyakorlatból álló gyűjtemény egészít ki. A gyakorlatok gazdag instrukciókkal, űrlapokkal segítik az egyéni és csoportos felhasználást.
Balázs László - Érzelmi intelligencia a szervezetben és a képzésben könyv
Balázs László - Érzelmi intelligencia a szervezetben és a képzésben könyv

Érzelmi intelligencia
és szervezetfejlesztés

Számos nemzetközi tanulmány helyezi vizsgálatának középpontjába az érzelmi intelligencia fejlesztésének hatásmechanizmusait, azonban csak kevés olyan munka lát napvilágot, amely az elméleti megközelítés mellett empirikus vizsgálattal, valamint megvalósult képzési, szervezetfejlesztési folyamtokkal támasztja alá a teoretikus felvetéseket. Az „Érzelmi intelligencia és szervezetfejlesztés” címadás az elméleti, teoretikus felvetések és a gyakorlati haszon kettősségét hangsúlyozza. A kötetben szereplő tanulmányok az elméleti megközelítések, empirikus vizsgálatok eredményeinek ismertetése mellett reflektálnak ezen eredmények gyakorlati alkalmazhatóságára, vezetés- és szervezéstudományi jelentőségére. E megközelítésben a vizsgálatok metszetét és mozgatórugóját az érzelmiintelligencia-alapú (szervezet)fejlesztés lehetősége és a várható eredmények adják.
Balázs László - Érzelmi intelligencia és szervezetfejlesztés
Balázs László - Érzelmi intelligencia és szervezetfejlesztés

Érzelmi intelligencia
és szervezetfejlesztés

Számos nemzetközi tanulmány helyezi vizsgálatának középpontjába az érzelmi intelligencia fejlesztésének hatásmechanizmusait, azonban csak kevés olyan munka lát napvilágot, amely az elméleti megközelítés mellett empirikus vizsgálattal, valamint megvalósult képzési, szervezetfejlesztési folyamtokkal támasztja alá a teoretikus felvetéseket. Az „Érzelmi intelligencia és szervezetfejlesztés” címadás az elméleti, teoretikus felvetések és a gyakorlati haszon kettősségét hangsúlyozza. A kötetben szereplő tanulmányok az elméleti megközelítések, empirikus vizsgálatok eredményeinek ismertetése mellett reflektálnak ezen eredmények gyakorlati alkalmazhatóságára, vezetés- és szervezéstudományi jelentőségére. E megközelítésben a vizsgálatok metszetét és mozgatórugóját az érzelmiintelligencia-alapú (szervezet)fejlesztés lehetősége és a várható eredmények adják.
Dr. Balázs László
Dr. Balázs László

COACH, TRÉNERDr. habil. Balázs László

COACH, TRÉNERDr. habil. Balázs László

A tudományos munkából nyert eredményeket alkalmazom a hétköznapi életben. Meglátásom szerint semmi nem képes nagyobb lendületet adni az egyénnek céljai elérésben, mind annak a megtapasztalása, hogy a test minden környezeti változásra autentikus választ ad, mutatva a cél eléréshez vezető utat.
bt_bb_section_top_section_coverage_image
bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

AZ ÉRTELEM ÉS AZ ÉRZELEM SZINERGIÁJAAz érzelmi intelligencia fogalma

Az érzelmi intelligencia tanulmányozása részben a megismerés és az érzelmek kutatásának határterületén rajzolódott ki. Olyan területen, amelyet az a kérdés foglalkoztatott, miként formálja át az érzelem a gondolkodást, és viszont. Az ilyen irányú kutatások fejlődésének egyik eredménye volt az érzelmi intelligencia koncepciója:

az a felismerés, hogy az érzelmek és az értelem egymással együttműködve sokkal kifinomultabb információfeldolgozásra képesek, mint bármelyik külön-külön.

Érzelmi intelligencia

AZ ÉRZELMI INTELLIGENCIA FEJLESZTÉSECoaching és tréning

A fejlesztés során az egyénhez, a csoporthoz illő, a problémára reflektáló módszerekkel és eszközökkel dolgozom. A fejlesztési folyamat középpontjában a megterhelő érzelmek kezelésének elsajátítása, az érzelmi intelligencia fejlesztése áll, amely elősegíti az együttműködést, a kölcsönös megértést, a kiegyensúlyozottabb mindennapok megteremtését és a szakmai sikerek kiaknázását.

Egyedi fejlesztési folyamatok

Pontosan felmérem megrendelőim igényeit, és annak megfelelő, egyedi fejlesztési folyamatokkal dolgozom.

Precizitás, megbízhatóság, rugalmasság

Többéves tapasztalatomnak köszönhetően munkámat precizitás, megbízhatóság és rugalmas kivitelezés jellemzi.

Magánéletben és munkahelyen egyaránt alkalmazható készségek

Az érzelmi intelligencia alá tartozó folyamatok tudatosításával és irányításának elősegítésével járulok hozzá a magánéletben (nyílt tréningek, life coaching) és a munkahelyen (szervezetfejlesztés) is alkalmazható készségek, képességek és jártasságok kialakításához.

Környezet

A csoportos és egyéni igényeket figyelembe véve hangsúlyt helyezek a fejlesztendő(k) környezetére, kiaknázva az abban rejlő lehetőségeket és veszélyeket.
bt_bb_section_top_section_coverage_image

HOGYAN NYÚJTOK TÁMOGATÁST?Coaching és tréning

A fejlesztés során az egyénhez, a csoporthoz illő, a problémára reflektáló módszerekkel és eszközökkel dolgozom. A fejlesztési folyamat középpontjában a megterhelő érzelmek kezelésének elsajátítása, az érzelmi intelligencia fejlesztése áll, amely elősegíti az együttműködést, a kölcsönös megértést, a kiegyensúlyozottabb mindennapok megteremtését és a szakmai sikerek kiaknázását.

Egyedi fejlesztési folyamatok

Pontosan felmérem megrendelőim igényeit, és annak megfelelő, egyedi fejlesztési folyamatokkal dolgozom.

Precizitás, megbízhatóság, rugalmasság

Többéves tapasztalatomnak köszönhetően munkámat precizitás, megbízhatóság és rugalmas kivitelezés jellemzi.

Magánéletben és munkahelyen egyaránt alkalmazható készségek

Az érzelmi intelligencia alá tartozó folyamatok tudatosításával és irányításának elősegítésével járulok hozzá a magánéletben (nyílt tréningek, life coaching) és a munkahelyen (szervezetfejlesztés) is alkalmazható készségek, képességek és jártasságok kialakításához.

Környezet

A csoportos és egyéni igényeket figyelembe véve hangsúlyt helyezek a fejlesztendő(k) környezetére, kiaknázva az abban rejlő lehetőségeket és veszélyeket.
bt_bb_section_top_section_coverage_image