Érzelmi intelligencia a szervezetben

Az érzelmeink olyan szubjektív állapotot jelentenek, amelyek a környezetünk fontosabb változásaira adott reakcióként értelmezhetők. Azaz érzelmeink feladata az, hogy felhívják a figyelmünket a környezet változásaira, kifejezve az ahhoz való viszonyunkat. Az érzelmek központi szerepet játszanak a viselkedésben, gondolkodásban, emiatt napjainkra kitüntetett területként veszik számba a szervezeti jelenségek vizsgálata során is. Az érzelmek vizsgálata mellett egyre markánsabban jelentek meg olyan munkák is, melyek az érzelmek információfeldolgozásban játszott szerepét előtérbe helyezve az érzelmek kezelésére, alkalmazására vonatkoztak. Az érzelmi intelligencia szervezeti vizsgálata elsősorban az eredményesség és a hatékonyság vizsgálata kapcsán került középpontba. Az érzelmi intelligencia szervezetben betöltött szerepével napról-napra több kutató foglalkozik. Eredményeiknek köszönhetően egyre markánsabban rajzolódik ki az egyén érzelmi intelligenciájának szervezeti folyamatokban elfoglalt helye. Az alábbi ábra jól szemlélte a jelenség összetettségét. 

 

Az érzelmi intelligencia fejlesztésével elősegíthetjük az adott szervezet számára adaptív konfliktuskezelési módok alkalmazását, hozzájárulhatunk a szervezeti magatartás formálásához, és így közvetve (is) alakítjuk a szervezeti kultúrát.