Érzelmi intelligencia a képzésben

Az érzelmi intelligencia képzési, oktatási és nevelési folyamatokban betöltött szerepéről, valamint az iskolai szervezet egyes jelenségeire gyakorolt hatásáról számos tudományos munka értekezik. Az oktatásra vonatkozó eredményeket összegzi az alábbi ábra.

Emellett az érzelmi intelligencia fejlesztése lehetőséget teremt arra is, hogy a tanulmányi eredmény javulását is célzó szervezetfejlesztési tervet dolgozzunk ki (lásd: ÉI a szervezetben). Az hallgatók, tanulók mellett oktatóik és képzőik számára is több hozadékkal bír az érzelmi intelligencia fejlesztése.

Trénereknél 

A csoportok vezetése, fejlesztésük irányítása nem kivitelezhető megfelelő érzelmi rátermettség nélkül. A tréner egyik fő feladata a megfelelő csoportklíma megteremtése, amely elősegíti a tapasztalati tanulást. Ehhez olyan alapvető készségekkel kell rendelkeznie, melyek összhangban állnak az érzelmi intelligencia kompetenciáival. Munkájában Gazdag Miklós (1991) Carl Rogers nyomán összegzi a fejlődést elősegítő klíma három feltételét:

  • Az őszinteség, a valódiság, a hitelesség, a „kongruencia”. Minél inkább önmagát adja a tréner a különböző történések során, annál inkább elősegíti a résztvevők konstruktív viselkedését.
  • Az elfogadás, a megbecsülés a feltétel nélküli pozitív odafordulás. Készségesen elfogadja a csoport valamennyi pillanatszerű érzését, legyen az kellemes vagy kellemetlen.
  • Az empatikus megértés, a szenzitív, tevékeny odafordulás. Ha egy személyre empatikusan figyelünk, megteremtődik a lehetősége annak, hogy ő maga pontosabban kövesse belső érzéseinek áramlását, és saját élményeinek jobban megfelelő kongruens viselkedést fejleszthet ki.

Tanároknál 

A tanárok feladata elsősorban az oktatás és nevelés folyamatára fókuszál. Az érzelmi intelligencia megléte és fejlesztése a tanárok munkájában is elengedhetetlen. Hiszen egyrészt az érzelmileg intelligens oktató szerepmegvalósításával, mintaadásával hozzájárul a diákok érzelmi intelligenciájának fejlesztéséhez, másfelől a környezetére gyakorolt hatásával közvetetten is hozzájárul a szervezeti folyamatok dinamizálásához, a tanulói eredményesség elősegítéséhez. 

Coachoknál

Az érzelmi intelligencia a sikeres és hatékony coaching alapja. A coachnak – amellett, hogy szakmailag jól felkészültnek kell lennie – magas érzelmi intelligenciával és megfelelő önbizalommal, önkontrollal, empátiával és együttműködésre való készséggel kell rendelkeznie ahhoz, hogy a coacheenál katalizálóként, ösztönzőként tudjon fellépni.