Bemutatkozás

Az érzelmi intelligencia – bár bevallom, korábban nem tudtam, hogy így nevezik – végigkísérte életemet. Családomnak, barátaimnak és kollégáimnak köszönhetően hamarabb tapasztaltam meg, hogy mit jelent az érzelmileg intelligens viselkedés, létezés, minthogy tudtam volna mit jelent ez a kifejezés. Neveltetésem, tapasztalataim és későbbi tanulmányaim mind-mind az érzelmek tudatosítása, jelentősége felé, az emberi kapcsolatok ápolásának, fenntartásának hangsúlyozása irányába tereltek. Így, ahogy azt az életrajzom is mutatni fogja, kézenfekvő volt a számomra, hogy olyan területet válasszak, melyben egyszerre van jelen az emberi kapcsolat és a szervezetekben (csoportokban) fellelhető dinamika, változatosság.

1983-ban születtem Budapesten. Az érettségi megszerzését követően tanulmányaimat Egerben az Eszterházy Károly Főiskolán folytattam kommunikáció és történelem szakon. 2006-tól a diploma megszerzése után gyakornokként kezdtem el dolgozni az Eszterházy Károly Főiskola Kommunikáció Tanszékén, ahol később hat éven keresztül oktattam. A főiskola után Pécsett kommunikáció szakon, intézményi kommunikáció szakirányon egyetemi diplomát szereztem kiváló minősítéssel, majd 2008-ban ösztöndíjasként nyertem felvételt a Pécsi Tudományegyetem Pszichológia Doktori Iskolájába. Kutatási témám a szervezeti kultúra és az érzelmi intelligencia kapcsolatának vizsgálata volt. Disszertációmat 2013-ban védtem, az egyetem Doktori Tanácsa 2014-ben ítélte meg a doktori fokozatot. A doktori képzés kínálta lehetőségek mellett több továbbképzésen is részt vettem: szervezetfejlesztő tréner képesítést szereztem, és a tranzakcióanalízis világába is alaposabb betekintést nyertem.

Szakmai tapasztalatra eleinte a felsőokatatásban tettem szert, majd a későbbiekben több szervezetfejlesztő folyamatban is részt vettem trénerként. Oktatói, tudományos pályafutásomat alább ismertetem. 2006 és 2012 között Egerben kommunikációs készségfejlesztést, szervezeti kommunikációt és kommunikációelméletet tanítottam. 2008-ban a bolognai rendszer bevezetését követően részt vettem a kommunikációtanár MA képzés akkreditációjában, majd négy éven keresztül oktattam a kommunikációs gyakorlatok vezetésére, valamint az iskolai kommunikációra vonatkozó tantárgyakat. A kommunikációtanári képzésben szerzett tapasztalataimat összegeztem idén megjelent, Kommunikációs gyakorlatok vezetésének módszerei című könyvemben.

Doktori tanulmányaim alatt a Budapesti Corvinus Egyetem óraadójaként (2008–2010) kommunikáció témakörébe tartozó tárgyakat oktattam, majd 2012-től az abszolutórium megszerzését követően a Dunaújvárosi Főiskolán adjunktusként, majd docenseként szervezetpszichológiát, szervezeti kommunikációt és konfliktuskezelés tanítását vállaltam. 2014. augusztusától a Dunaújvárosi Főiskola Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszékének vezetésével járó feladatokat is én látom el. 

2010-től a Balassi Intézet Márton Áron Szakkollégiumának meghívott előadójaként tartottam rendszeresen tréningeket, melyek a hatékony kommunikáció és a konfliktuskezelés fejlesztését szolgálták az érzelmi intelligencia kompetenciák segítségével. 

Előadásaim és publikációim a szervezeti kultúra, az érzelmi intelligencia és az oktatásmódszertan témaköréből készültek. 2012-ben a Nemzeti Kulturális Alap alkotói pályázatának nyerteseként készítettem el Az érzelmi intelligencia elmélete és gyakorlata című könyv kéziratát, mely 2014-ben Érzelmi intelligencia a szervezetben és a képzésben címmel jelent meg a Z-press gondozásában. 

Az oktatási tapasztalataim, baráti beszélgetéseim és a személyes szakmai megkereséseknek köszönhetően minden feladatot, újabb megbízást kihívásként vállalok. 

Forduljon hozzám bizalommal!