Publikációs lista

Könyv, könyvfejezet

  1. Organizational culture and emotional intelligence in school. LAP Publishing, Saarbrücken, 2015.
  2. Érzelmi intelligencia a szervezetben és a képzésben. Z-press Kiadó, Miskolc, 2014.
  3. Balázs László – Tomesz Tímea – H. Varga Gyula: A kommunikáció elmélete és gyakorlata. Gramma Kiadó, Eger, 2013. 
  4. A szervezeti kultúra és az érzelmi intelligencia kapcsolatának vizsgálata az iskolában. Doktori disszertáció, PTE, BTK, Pszichológia Doktori Iskola, Alkalmazott Pszichológia Doktori Program, Pécs, 2013.
  5. A kommunikációs gyakorlatok vezetésének módszerei. Gramma Kiadó, Eger, 2013.

Tanulmányok

  1. Konfliktuskezelés és szervezeti magatartás az iskolában. In: Balázs László – H. Varga Gyula (szerk.) 2013. A hatékony kommunikáció. A kommunikáció oktatása 5. Hungarovox Kiadó, Budapest.
  2. A vezetői szerep hálózati értelmezése. A vezető szociometriai meghatározása. In: Balázs Géza – Kovács László – Szőke Viktória (szerk.) 2012. Hálózatkutatás. Interdiszciplináris megközelítések. Inter Nonprofit Kft., Magyar Szemiotikai Társaság, Bólyai Műhely, ELTE Eötvös Kiadó, Budapest. 70–78.
  3. Az érzelmi intelligencia és a konfliktuskezelési mintázatok kapcsolódási lehetőségei. In: Balázs Géza – Kovács László – Szőke Viktória (szerk.) 2012. Hálózatkutatás. Interdiszciplináris megközelítések. Inter Nonprofit Kft., Magyar Szemiotikai Társaság, Bólyai Műhely, ELTE Eötvös Kiadó, Budapest. 79–88.
  4. Kísérletek az érzelmi intelligencia és a szervezeti kultúra kapcsolatának vizsgálatára. In: Bakó Béla – Fűzfa Balázs (szerk.) 2012. bár Társadalomtudományi és művészeti folyóirat. XVII. évf. 2. szám.
  5. Az érzelmi intelligencia szerepe a kultúrába ágyazott konfliktuskezelési mintázatokban. In: František Alabán (szerk.) 2011. Multikulturalizmus. Elmélet és gyakorlat. Univerzita Mateja Bela (Bél Mátyás Egyetem), Banská Bystrica (Besztercebánya).

Teljes publikációs jegyzékemet itt olvashatja.

Letölthető tanulmányaim itt érhetők el.