Könyveim

Organizational culture and emotional intelligence in school

The study of the social psychological aspects of organizations has been underway for a few decades. Research has centered on the study of the performance, efficiency, and determinant features of economic organizations. Their results inspired several studies in the 21st century that explored the organizational psychology of public educational institutions, with special emphasis on the relationship between the efficiency of the organization in the light of student success, the idiosyncrasies of the organization, and academic efficiency. This book offers an in-depth analysis of organizational culture focusing on the relationship between individual characteristics such as emotional intelligence and conflict management strategies, and the specific features of organizational culture. The study pays special attention to whether there exists a direct relationship between the emotional intelligence patterns of the members of the organization, in this case the faculty, and the culture of the organization. Results prove that there is both direct and indirect relationship between the nature of organizational culture and emotional intelligence.

 

 

 

 

 

 


Érzelmi intelligencia a szervezetben és a képzésben

Az érzelmi intelligencia egyaránt fontos munkában és a magánszférában is, gyakorlatilag az egész életünket meghatározza és a fejlesztése, fejlődése kisgyermekkortól életünk végéig tart. Jelentősen előmozdítja a munka hatékonyságát, a személyes kapcsolatok minőségét, a munkahely és a magánszféra egyensúlyának kialakítását, megőrzését. Fontos szerepe tölt be a mindennapi kihívásokkal való megküzdésben. A könyv részletesen vázolja az érzelmi intelligencia elméletét, melynek gyakorlati alkalmazásához a 29 gyakorlatból álló gyűjtemény egészít ki. A gyakorlatok gazdag instrukciókkal, űrlapokkal segítik az egyéni és csoportos felhasználást.

 

 


A kommunikáció elmélete és gyakorlata (Balázs László – H. Tomesz Tímea – H. Varga Gyula)

Alapmunka azok számára akik még kezdők a kommunikációs készségek fejlesztésének tengerében. A könyv gyakorlati szemléletmóddal tekinti át a kommunikáció elméletének egyes területeit, az egyes fogalmak gyakorlati jelentőségét, valamint azon szabályszerűségeket, melyek elősegíthetik a mindennapi hatékonyság és eredményesség elérését. A könyv egyes fejezetei tematikusan, tankönyvszerűen épülnek fel kezdve a kommunikációkutatás elméleti hátterétől, az önismeret jelentőségétől haladva, a verbális és nem verbális kommunikáció jelentőségén keresztül egészen a kommunikációs stílusok, a konfliktuskezelési technikák és a a befolyásoló üzenetek részletes áttekintéséig. Minden fejezet számos gyakorlatot tartalmaz, melyek célja az adott elmélet gyakorlati sajátosságainak feltárása, kommunikációs folyamataink tudatosítása.

 

 

 


 

A kommunikációs gyakorlatok vezetésének módszerei

A kommunikációs oktatásának öt olyan területét jelölhetjük meg, melyek fejlesztésével elősegíthetjük, erősíthetjük a hatékony interperszonális kommunikációt. A nyílt, asszertív kommunikációs stílus kialakítása hozzájárul a mindennapi eredményességhez, a magánéleti és munkahelyi problémák eredményes kezeléséhez. A kommunikációs gyakorlatok vezetésének módszerei a kommunikációoktatáshoz kíván módszertani segítséget nyújtani úgy, hogy javaslatot tesz a kommunikációtanár szerepmegvalósítására, módszertani repertoárjára, kitérve a kommunikációs gyakorlatok, képzés felépítésére és dinamikájának szervezésére. A könyv az egyes fejlesztendő területek, jártasságok kifejtésén túl példagyakorlatokat is tartalmaz azok fejlesztésére. A gyakorlatok alapját az érzelmi intelligencia adja.